ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az ARTRA s.r.o. társaság (székhely: 972 47 Oslany, Námestie Slobody 846/69., Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 31 594 689; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által kibocsátott jelen Adatkezelési alapelvek (a továbbiakban: „Alapelvek”) tájékoztatást adnak arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra.

A jelen Alapelvek a www.artra.sk weboldalunk (a továbbiakban: „Weboldal”) funkcióinak igénybevétele, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével történő kapcsolatfelvétel, továbbá a hírlevelünkre való feliratkozás során végzett adatkezelésre vonatkoznak.

Az alábbiakban az EURÓPAI PARLAMENT ÉS a TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) 13. cikkének megfelelő adatkezelési tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre:

 1. Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küldött kérések teljesítése

  • Jogalap: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
  • Jogos érdek: az Adatkezelőnek a kérése teljesítése céljából jogos érdeke fűződik a kapcsolatfelvételi űrlapot önkéntesen kitöltő érintett személyes adatainak kezeléséhez.
  • Jogalap: a szerződés teljesítése vagy az érintett kérése alapján tett intézkedések végrehajtása a szerződéskötést megelőzően a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint.
  • A személyes adatok köre: szokásos.
 2. Az adatkezelés célja: marketingüzenetek és hírek küldése hírlevélben

  • Jogalap: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.
  • A személyes adatok köre: szokásos.
 3. Az adatkezelés célja: a weboldalra látogatók viselkedésének elemzése analitikai cookie-k segítségével

  • Jogalap: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.
  • A személyes adatok köre: szokásos.
 4. Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének biztosítása az elengedhetetlenül szükséges cookie-k segítségével

  • Jogalap: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
  • Jogos érdek: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az elengedhetetlenül szükséges cookie-k segítségével kezelje a Weboldalra látogatók személyes adatait a Weboldal kielégítő, a látogatók elvárásainak megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A személyes adatok címzettjei:

Személyes adatait csak a szükséges mértékben bocsátjuk alkalmazottaink, a Google Analytics szolgáltatója (Google), a Weboldal rendszergazdája és az IT-infrastruktúránkat szolgáltató szervezet rendelkezésére.
A törvényben meghatározott esetekben kötelesek vagyunk olyan állami és magánszervezeteknek átadni az Ön személyes adatait, amelyeket a hatályos jogszabályok alapján megillet az a jog, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

Tájékoztatás arról, hogy az adatkezelő valamely harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kívánja továbbítani a személyes adatokat:

A személyes adatai továbbítására kizárólag a cookie-fájlok használata esetén kerülhet sor, mégpedig a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével, mivel az adott szolgáltatást nyújtó Google társaság székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül található.
Személyes adatait így az Egyesült Államokba továbbíthatjuk. Az adattovábbítás azonban biztonságos. a Google társaság általi adattovábbításra vonatkozó megfelelő garanciákat szabványos szerződéses kikötések biztosítják.
A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szabványos szerződéses kikötések elfogadása az Európai Bizottság határozatával történt. Az adott határozattal kapcsolatos további részletek a következő oldalon találhatók: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=hu

Az adattárolás időtartama:

A Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap révén átadott személyes adatokat legfeljebb a kérése teljesítéséhez szükséges ideig és/vagy a szerződéses jogviszony időtartama alatt tároljuk.
A hírlevélre való feliratkozás során átadott személyes adatokat a hozzájárulás időtartama alatt, ill. annak visszavonásáig tároljuk.
A cookie-fájlok segítségével szerzett személyes adatok tárolásának ideje az egyes cookie-k típusától függően változik, de az adattárolás időtartama legfeljebb 2 év. További részleteket a cookie-k használatáról a Cookie-szabályzatban talál.

Az érintett jogai:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a GDPR rendelet 12–22. cikke alapján az alábbi jogok illetik meg Önt:

Önkéntesen megadott személyes adatok

Személyes adatainak a megadása önkéntes; ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, és választ vár tőlünk, vagy szeretne feliratkozni a hírlevelünkre, ehhez meg kell adnia e-mail-címét és további szükséges adatokat. Az igényelt adatok megadásának elmaradása esetén nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, ill. hírleveleket küldeni Önnek, ennek egyéb következménye nincs.

Automatizált egyéni döntéshozatal

A személyes adatai kezelése során nem kerül sor automatizált egyéni döntéshozatalra.

Elérhetőségek

Ha további kérdése van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezt megteheti e-mailben az artra@artra.sk címen. Ha gyakorolni szeretné valamely jogát, forduljon hozzánk írásban az ARTRA s.r.o., 972 47 Oslany, Námestie Slobody 846/69., Szlovák Közársaság postacímen vagy e-mailben az artra@artra.sk címen.
A jelen Alapelveket időről időre módosíthatjuk, de a személyes adatai védelme továbbra is elsődleges számunkra, ezért a jelen Alapelvek bármilyen változásáról itt adunk tájékoztatást. Az Alapelvek jelen változata 2022. 01. 01-től érvényes.

ARTRA s.r.o.

Weboldalunk kizárólag feltétlenül szükséges és analitikai cookie-kat használ. Az összegyűjtött adatok szolgáltatásaink javítására, nem pedig hirdetési célokra szolgálnak.