Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

Nariadenie EÚ 2016/679 prijaté Európskym parlamentom a Radou (GDPR, článok 13)

Na základe a v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR 2016/679, článok 13) Vás týmto informujeme, že osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne sprístupnili spoločnosti ARTRA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „ARTRA“) sa budú spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a akýmkoľvek spôsobom so zásadami dobrej praxe, zákonnosti a súkromia.

1. Účely spracovania údajov

Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti ARTRA pri navigácii na webovej stránke www.artra.sk, bude Správca údajov spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracované spoločnosťou ARTRA na tieto účely:

  1. Marketingové a Komunikačné aktivity: Vaše osobné údaje sa spracujú až po udelení Vášho konkrétneho súhlasu, aby sme mohli spracovať Vašu registráciu v newsletteri ARTRA prostredníctvom webovej stránky www.artra.sk a zasielať Vám obchodnú komunikáciu a špeciálne ponuky určené na reklamu a propagáciu produktov a služieb spoločnosti (napríklad registrácia na event a výstavu alebo žiadosti o produktové informácie)
  2. Účet na webovej stránke www.artra.sk: ak sa rozhodnete vytvoriť si vlastný účet na webovej stránke www.artra.sk, Vaše osobné údaje budú spracované až po udelení konkrétneho súhlasu s cieľom vytvoriť osobný účet, ktorý Vám umožní zobraziť produkty, ktoré Vás najviac zaujímajú a získať informácie o fungovaní služby

Vzhľadom na účely uvedené v písmene a.), poskytnutie Vašich osobných údajov a umožnenie ich spracovania je nepovinné. Ak nedáte svoj súhlas, nebude možné, aby spoločnosť ARTRA spracovala Vašu „ARTRA Newsletter“ registráciu. Ak sa rozhodnete pokračovať v registrácii Newslettera v časti webovej stránky osobitne určenej na tento účel, poskytnutie Vašich osobných údajov a umožnenie ich spracovania je povinné.

Vzhľadom na účely uvedené v písmene b.), poskytnutie Vašich osobných údajov a umožnenie ich spracovania je povinné. Ak nedáte svoj súhlas, nebude možné, aby ARTRA vytvorila Váš osobný účet a nebudete môcť dostávať informácie o tom, ako služba funguje.

2. Metódy spracovania údajov

Vaše údaje budú spracovávané osobitne oprávnenými osobami spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť a súkromie a pomocou tlačených alebo automatizovaných nástrojov potrebných na uloženie, usporiadanie alebo prenos uvedených údajov na vyššie uvedené účely komunikácie a spracovania a to v úplnom súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Príjemcovia osobných údajov alebo kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje si môžu prezrieť pracovníci oddelenia Obchodnej inovácie a oddelenia Networkingu, oddelenia obchodu a oddelenia informačných technológií našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené:

Vaše osobné údaje sa nebudú šíriť.

4. Kritériá použité na uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať podľa nasledujúcich kritérií:

5. Práva na súkromie zainteresovanej strany

Týmto vás informujeme, že v súvislosti s Vašimi údajmi môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva stanovené v medziach a v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 15-22 GDPR 2016/679.

Pre uplatnenie práv popísaných nižšie kontaktujte, prosím, správcu údajov na tejto e-mailovej adrese: data.controller@artra.sk a váš dopyt bude komplexne zodpovedaný maximálne do 30 dní. Konkrétnejšie, zainteresovaná strana má právo:

6. Správca údajov a Spracovateľ údajov

Správca Vašich osobných údajov je ARTRA s.r.o. s firemným sídlom na adrese Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany, Slovensko.

Spracovateľ údajov má sídlo v kancelárii správcu údajov a je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: data.processor@artra.sk.

Akýkoľvek dotaz týkajúci sa spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou ARTRA s.r.o. možno zaslať do firemného sídla spoločnosti alebo na e-mailovú adresu: data.controller@artra.sk. Aktualizovaný zoznam podnikových manažérov je k dispozícii od spoločnosti a je možné si ho vyžiadať pomocou metód uvedených vyššie.


Správca údajov

ARTRA s.r.o.

Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.